Kroky k lepšímu sluchu

Sluch a ztráta sluchu

Abychom pochopili různé příčiny ztráty sluchu a jak mnoho funkcí sluchadel Siemens může pomoci obnovit Váš sluch. Je důležité pochopit, jak ucho a mozek pracují společně, abychom mohli slyšet.